114045 มณฑลทหารบกที่ 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) นครราชสีมา RR2=222

3302100274548 จ.ส.อ.มานะ หอมตา แก้ชั้นเงินเดือนจาก ป.2/32
เป็น ป.3/22.5
จาก จ.ส.อ.มานะ หอมตา โทร. 0-4439-0059 , 29308 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 57

ทางระบบได้รับข้อมูลที่หน่วยส่งมาเรียบร้อยแล้ว โทร. 98720 และ 98727
จาก ศปกม.สปช.ทบ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 57


สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก All site contents copyright © 2009 - 2010