243030 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พัน.ร.รร.จปร.) นครนายก RR2=526

3260100419561 ร.อ.สมพร จิตรตรง แก้ขั้นเงินเดือนจาก น.2/20 เป็น น.3/15
3260100014116 ร.อ.ประมาณ จันทา เกษียณ 2561 รับเงินเดือน น.3/17.5 ย้ายมาจาก รร.จปร.
3461100104837 ร.ต.จุลรี นามฝาง แก้ยศเป็น ร.ท.
3260100097980 ร.ต.วิทวัส นกน้อย แก้ยศเป็น ร.ท.
จาก ร.ต.กำพล ราชพลแสน โทร. 62428 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 57

ทางระบบได้รับข้อมูลที่หน่วยส่งมาเรียบร้อยแล้ว โทร. 98720 และ 98727
จาก ศปกม.สปช.ทบ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 57


สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก All site contents copyright © 2009 - 2010