222241 จังหวัดทหารบกทุ่งสง RR2=425

3800900446304 พ.อ.นารถ จิตบรรจง ปรับย้ายไป มทบ.42
จาก ส.ท.กลยุทธ นุ่นจุ้ย โทร. ทบ.45022 มือถือ 085 7908375 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 57

ทางระบบได้รับข้อมูลที่หน่วยส่งมาเรียบร้อยแล้ว โทร. 98720 และ 98727
จาก ศปกม.สปช.ทบ. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 57


สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก All site contents copyright © 2009 - 2010