208614 มณฑลทหารบกที่ 21 (ป.พัน.3) นครราชสีมา RR2=222

3310701044634 ร.ท.อรรฐพล รอยประโคน แก้ขั้นเงินเดือนจาก น.2/20เป็น น.3/15
จาก ส.ท.สยาม สุโพธิ์ โทร. 0868560871 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 57

ทางระบบได้รับข้อมูลที่หน่วยส่งมาเรียบร้อยแล้ว โทร. 98720 และ 98727
จาก ศปกม.สปช.ทบ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 57


สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก All site contents copyright © 2009 - 2010